Van Ginkel Drive is een erkende VRB rijschool

Van Ginkel Drive gaat verder dan nodig is. Zo ben ik goed verzekerd, zijn de voertuigen niet ouder dan 5 jaar, worden deze goed onderhouden. En ik heb een verklaring omtrent gedrag.

Wat is de VRB?

De VRB is de belangenvereniging van en voor zelfstandige autorijschoolhouders en rijinstructeurs. Naast de belangen van de rijscholen, worden ook de belangen van jou als nieuwe leerling behartigd.

VRB leden zijn gemotiveerde rijschoolhouders/instructeurs, die hun vak serieus nemen en als primair doel hebben hun kandidaten een gedegen rijopleiding te geven en goed voor te bereiden op het CBR examen. Na het behalen van je rijvaardigheidsbewijs bij het CBR en daarna je rijbewijs bij de gemeente zal je veilig, vlot en zelfstandig kunnen deelnemen aan het hedendaagse verkeer als beginnende bestuurder en uitgroeien tot een ervaren chauffeur.

Branche overleg

De VRB neemt deel aan diverse klankbordgroepen en commissies. Ik overleg met meerdere branche genoten om een aantal zaken goed werkbaar te houden met en voor jou als nieuwe leerling. Denk hierbij aan

  • Het kort houden van wachttijden voor theorie- en praktijkexamens bij het CBR.
  • Goed contact houden met het CBR om alle examens zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • Overleg plegen en voorstellen doen richting het Ministerie van I&W om ontstane problemen te tackelen.
  • De aangesloten rijschoolhouders scherp te houden d.m.v. goede bijscholing.
  • De rijschoolhouders op tijd informeren over wetswijzigingen.
  • Door goede onderlinge samenwerking kunnen rijschoolhouders elkaar de helpende hand bieden bij calamiteiten zoals problemen met de
    auto’s of vervanging bij ziekte.

Tussenkomst

Van Ginkel Drive zelf zal er alles aan doen om iedere kandidaat op een goede en professionele wijze te behandelen. Mocht er onverhoopt iets niet naar wens verlopen kan er bemiddeling plaatsvinden door de VRB.