Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen  van een specifieke taak of functie in de samenleving. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

VOG Etienne (klik op de foto)

VOG Rob (klik op de foto)

VOG Gijs (klik op de foto)