Verklaring Omtrent Gedrag

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen  van een specifieke taak of functie in de samenleving. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Klik hier om Etienne zijn VOG te bekijken.

Klik hier om Rob zijn VOG te bekijken.